Om STAC

Del av KAMIC Group

STAC är totalleverantör av utrustning för kablageproduktion och
verifikationsutrustning för elektronikproduktion. Vi företräder
världsledande tillverkare och vi har ambitionen att leverera den bästa
tänkbara service till våra kunder. 

STAC tillhandahåller med sitt breda produktsortiment allt från
handverktyg till helautomatiska tillverkningssystem och täcker lösningar
för mätning, märkning, klippning, skalning, krimpning, buntning och
verifiering av all tänkbar kabel som enkelledare, coaxialkabel, opisk
fiber, plattkabel, flerledare mm. Vi har utrustning för varje enskilt steg i
produktionskedjan; förmatare, printrar, testutrustning, verktyg,
upplindningsenheter och kabelrännor.
STACs personal har stort tekniskt kunnande och mångårig
branscherfarenhet vilket gärna utnyttjas av våra kunder då de
planerar för produktionseffektiviseringar och förhöjd automationsgrad i
tillverkningsprocessen. Tillverkningssystemen skall designas utifrån ett
perspektiv som säkrar mångårig konkurrenskraft på en global marknad
med extrema krav på kapacitet och produktkvalitet. 
Vår välrenommerade serviceorganisation har ambitionen att
säkerställa att våra installationer alltid producerar på högsta möjliga
nivå och att finnas som stöd vid frågor och för utbildning av operatörer.
Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda serviceavtal för att kunden
alltid skall ha full kontroll över servicekostnader. Det betyder god
överblick på det löpande underhållet samtidigt som risken för långa
kostsamma avbrott minskar och maskinparkens livslängd säkras. 

STAC har sitt huvudkontor i Bålsta några mil norr om Stockholm. Här
finns också ett välutrustat servicecenter och vårt största
reservdelslager. Från kontoret i Bålsta supportas Sverige, Norge och
Danmark. 

STACs affärsidé är att vara den ledande leverantören av utrustning för
kablagebearbetning och servicetjänster i Skandinavien. 


  

STAC är en del av affärsområde Production Technology inom KAMIC
Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige.
Totalt består KAMIC Group av ett drygt 20-tal bolag som erbjuder
tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer.

Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet, men
inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och
tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas
och många av kunderna är internationella industriföretag med global
tillverkning. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare av
telekomutrustning, kommersiella fordon, informationssystem och
automationsutrustning samt även elinstallatörer och byggkonsulter.

KAMIC Group har en årlig omsättning på cirka 1,9 miljarder kronor,
egna etableringar i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och
totalt cirka 675 medarbetare.

Vill du veta mer om KAMIC Group, välkommen in på
www.kamicgroup.com


   
 
Sjövägen 8
746 31 Bålsta
Telefon: +46 8 594 103 50
Fax:+46 171 566 45
 E-post: contact@stacab.se