Service och Support

• Vi erbjuder snabb och effektiv service
• Vi erbjuder flexibla och skräddarsydda serviceavtal
• Vi tillgodoser just dina behov och säkerställer din produktion

Oavsett om du vill uppgradera servicenivån för att säkra en ny
maskinpark eller om du vill utöka servicen till att inkludera alla
gamla maskiner har STAC tillgång till en stor kunskapsbank,
erfarna tekniker och givetvis anpassar vi varje serviceavtal för att
passa just dina behov.

När ett problem uppstår så ringer du +46 8 594 10 356 eller
+46 70 552 00 94 för att få kontakt med en servicetekniker.
Kunniga och erfarna servicetekniker kan hjälpa till att lokalisera
felet och ofta erbjuda en lösning över telefon.

Vid behov kan en specialist resa ut till kunden och lösa problemet
på plats för att snabbt och smidigt få utrustningen funktionsduglig.
STAC har ambitionen att lösa problem snabbt med minsta möjliga
stillestånd och förlust för kunden.

                      
   
 
Sjövägen 8
746 31 Bålsta
Telefon: +46 8 594 103 50
Fax:+46 171 566 45
 E-post: contact@stacab.se