Om oss

Scanditron Sverige -Utrustning för kablageproduktion och verifikationsutrustning för elektronikproduktion

Scanditron Sverige är totalleverantör av utrustning för kablageproduktion och verifikationsutrustning för elektronikproduktion. Vi företräder världsledande tillverkare och vi har ambitionen att leverera den bästa tänkbara service till våra kunder.

Scanditron Sverige tillhandahåller med sitt breda produktsortiment allt från handverktyg till helautomatiska tillverkningssystem och täcker lösningar för mätning, märkning, klippning, skalning, krimpning, buntning och verifiering av all tänkbar kabel som enkelledare, coaxialkabel, opisk fiber, plattkabel, flerledare mm. Vi har utrustning för varje enskilt steg i produktionskedjan; förmatare, printrar, testutrustning, verktyg, upplindningsenheter och kabelrännor. Vår personal har stort tekniskt kunnande och mångårig branscherfarenhet vilket gärna utnyttjas av våra kunder då de planerar för produktionseffektiviseringar och förhöjd automationsgrad i tillverkningsprocessen.

Tillverkningssystemen skall designas utifrån ett perspektiv som säkrar mångårig konkurrenskraft på en global marknad med extrema krav på kapacitet och produktkvalitet. Vår välrenommerade serviceorganisation har ambitionen att säkerställa att våra installationer alltid producerar på högsta möjliga nivå och att finnas som stöd vid frågor och för utbildning av operatörer.

Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda serviceavtal för att kunden alltid skall ha full kontroll över servicekostnader. Det betyder god överblick på det löpande underhållet samtidigt som risken för långa kostsamma avbrott minskar och maskinparkens livslängd säkras.

Scanditron Sverige har sitt huvudkontor i Spånga, norr om Stockholm. I Bålsta har vi ett servicekontor.

Scanditron Sveriges affärsidé är att vara den ledande leverantören av utrustning för kablagebearbetning och servicetjänster i Skandinavien.

Del av KAMIC Group

Scanditron Sverige är en del av affärsområde Production Technology inom KAMIC Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige. Totalt består KAMIC Group av cirka 40 bolag som erbjuder tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer. Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet, men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning.

Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare av telekomutrustning, kommersiella fordon, informationssystem och automationsutrustning samt även elinstallatörer och byggkonsulter.

KAMIC Group har en årlig omsättning på drygt 2 miljarder kronor, egna etableringar i 13 länder i Nordeuropa, Asien och Nordamerika och totalt cirka 850 medarbetare. Vill du veta mer om KAMIC Group, välkommen in på www.kamicgroup.com